top of page

LEDER-PROGRAMmer

Tilpasset til organisationen og jeres behov.

BESKRIVELSE

Gode ledere driver opgavefokuserede og personfokuserede processer. Igennem professional og personlig udvikling sigter vi efter at udvikle jer som personer og understøtte jeres fremskridt mod at blive bedre ledere.

Vores lederprogrammer dækker typisk organisationens fulde population af ledere og personaleledere – og især ledere i den første linje.

Det udvikler individer og sikrer fælles brug af metoder, værktøjer og terminologi på tværs af hele organisationen.

Vi arrangerer den fulde palette af programmer, der dækker alle målgrupper – fra selvledelse til ledelse af andre og ledelse af andre ledere.

Anker 1
bottom of page