top of page

TEAM-UDVIKLING

Effektfulde teamudviklingsprocesser.

BESKRIVELSE

Vi faciliterer effektfulde teamudviklingsprocesser for alle jeres teams – fra topledelsen til operationelle teams.

Teamfacilitering 1 – strategi, plan, performance:

Justering og opstart af nye handlinger i teams – alt fra en en-dags teamevent til længerevarende teamudviklingsprocesser.

Teamfacilitering 2 – roller og ansvar:

Rejsen fra individuelle medlemmer, igennem personlighedsafdækning som HOGAN, MBTI, NEO-PI-3, FIRO-B og BELBIN, til tillidsfulde relationer og indbyrdes forpligtelse omkring fælles aftaler.

Træning af teamtrænere:

Hvordan man bedst deler viden og træner kolleger med den største effekt. Træningskonsulenter, instruktører, HR og andre grupper, der ønsker at forbedre deres faciliteringskompetencer - fysisk og online.

Anker 1
bottom of page