top of page

LEDER-
COACHING

Anker 2

Eksterne ledercoaches yder værdifuld støtte og vejledning til ledere og deres teams. Vi tilbyder ekspert ledercoaches til individuelle ledere, grupper og træning af jeres ledere, så de bedre kan coache andre.

BESKRIVELSE

Vi coacher ledere, talenter og teams – i selvstændige pakker eller større coachingprogrammer.

Nogle er nye i deres roller. Nogle forbereder sig til et jobskifte. Andre oplever udsving i motivation, udfordringer, uklar retning eller udfordrende krav.

Typiske coachingemner: Strategiske udfordringer, ledelseskommunikation, personaleplanlægning, rolle- og tidsstyring, kolleger- og medarbejderbeslutninger, organisationsudvikling, work-life balance, karriere og leverance, personaleledelse, svære samtaler, motivation og fastholdelse, organisationskultur.

Aftaler: Vi kan bedst lide at holde det simpelt, f.eks.

- én person – 6 sessioner af 1½ time over en periode på 6 måneder, eller

- en dag om måneden med 4-6 personer, hver med en 1½-times session.

coaching_V030_edited.jpg
leadership coaches_edited_edited.jpg
bottom of page